10 triệu chứng các bệnh của Tép Cảnh thường gặp

10 triệu chứng các bệnh của Tép Cảnh thường gặp

Kiến thức thủy sinh, Phòng trị bệnh cá
Các bệnh của Tép cảnh với hội chứng Taura Một trong các bệnh của Tép cảnh do virus Taura gây ra. Gọi tắt là TSV khi nhiệt độ nước cao tới 28°C. Chất lượng nước thấp, pH trên 9 và Nitơ Amoniac ở mức 05 mg/lít trở lên tép rất dễ bị bệnh. Bệnh này rất có hại và có tỷ lệ tử vong cao. Virus lây bệnh chủ yếu lây lan trong nước lặng. Tỷ lệ tép Ong mắc bệnh trong nước ngọt thấp. Biểu hiện cấp tính là tép yếu, không hoạt động, vỏ mềm, dạ dày trống rỗng, Tép cảnh bị nấm… Chân bơi chuyển sang màu đỏ nhạt, quạt đuôi và chân bơi trở nên đỏ và tép chết khi lột xác. Dấu hiệu mãn tính…
Read More