Kiến thức không thể bỏ qua về Cá Trường Giang Hổ

Kiến thức không thể bỏ qua về Cá Trường Giang Hổ

Kiến thức thủy sinh
Đặc điểm của cá Trường Giang Hổ Cá Trường Giang Hổ có thân dẹt. Đoạn đầu vây lưng nhô cao hẳn lên. Đầu ngắn, đầu mũi tròn và dày. Miệng cá nằm dưới thấp, cong như móng ngựa, môi dày. Vây bụng cá ngắn, gốc vây nhỏ, vây đuôi hình cái dĩa. Vảy to, hình tròn, hai bên thân có nhiều vằn đen rõ ràng. Hình dạng cơ thể cá thay đổi rất nhiều ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Khi chiều dài cơ thể đạt 1,6 – 2,2cm. Hình dáng cơ thể đặc biệt mảnh khảnh và chiều dài cơ thể gấp 4,7 lần chiều cao. Trong giai đoạn cá con phát triển chiều cao, chiều dài cơ thể đạt 12 – 28cm. Gấp 2,5 lần chiều…
Read More