Phân biệt đặc điểm Cá Thành Cát Tư Hãn với Cá mập cảnh

Phân biệt đặc điểm Cá Thành Cát Tư Hãn với Cá mập cảnh

Học Nuôi Cá, Kiến thức thủy sinh
Đặc điểm nổi bật của cá Thành Cát Tư Hãn Đặc trưng cơ thể của cá Thành Cát Tư Hãn là có vây lưng cao. Tia vây đầu tiên của vây lưng đặc biệt dài. Nó có tốc độ bơi nhanh, miệng rộng và cơ thể lớn. Người chơi cá cần lưu ý, những con Thành Cát Tư Hãn có kích thước cơ thể chênh lệch có thể nuốt chửng lẫn nhau. Chúng chủ yếu phân bố ở lưu vực sông Mê Kông, phương pháp sinh sản là đẻ trứng. Đây là một loại cá cảnh phổ biến, được nhiều người chơi cá lựa chọn. Tuy nhiên trong quá trình nuôi, rất nhiều người không biết cá Thành Cát Tư Hãn có thể dài bao nhiêu? Đây là giống cá được nuôi…
Read More