Kỹ thuật nhân giống nuôi Cá Ranchu sinh sản tự nhiên

Kỹ thuật nhân giống nuôi Cá Ranchu sinh sản tự nhiên

Kiến thức thủy sinh
Lựa chọn cá vàng Ranchu sinh sản Cá Ranchu sinh sản là một bước tương đối khó trong quá trình nuôi dưỡng. Tháng 5, tháng 6 hàng năm là mùa sinh sản của cá. Hơn nữa phương pháp sinh sản cũng khá quan trọng. Phần quan trọng đầu tiên là lựa chọn cá giống. Lựa chọn cá bố mẹ là việc quan trong nhất khi bắt đầu quá trình sinh sản của cá vàng Ranchu. Cá bố mẹ cần phải chọn những con có phần bướu đầu phát triển tốt. Phần vảy thân và các vây đều hoàn chỉnh để chọn làm cá bố mẹ gây giống. Chọn cá bố mẹ cần phải chú ý cá bố mẹ không được quá béo. Còn chiều dài cơ thể nếu như đạt…
Read More