Có nên nuôi cá mập nước ngọt trong bể thủy sinh không?

Có nên nuôi cá mập nước ngọt trong bể thủy sinh không?

Kiến thức thủy sinh
Thức ăn của cá mập nước ngọt cảnh Cá mập nước ngọt là một loài cá ăn tạp. Cá con ăn những sinh vật phù du, thực vật thủy sinh hoặc thức ăn nhân tạo. Cá trưởng thành ăn thực vật thủy sinh và thức ăn nhân tạo. Cá rất háu ăn, vì vậy chúng lớn rất nhanh. Đây là loài có kích thước lớn. Có khả năng thích nghi tốt với môi trường và có thể nuôi trong sông hoặc ao. Lượng protein cần trong thức ăn là 28% – 32%. Cá mập nước ngọt ăn tạp, cần lượng thức ăn lớn và tốc độ tăng trưởng nhanh. Khi cá con 3 – 4 cm được nuôi trong 4 tháng, trọng lượng cơ thể có thể đạt 0,6 kg…
Read More