Những điều bạn chưa biết về thức ăn của cá lau kính

Những điều bạn chưa biết về thức ăn của cá lau kính

Kiến thức thủy sinh
Kiến thức khoa học về nuôi cá lau kính Đây là loại cá ăn tạp. Chúng ăn bất kỳ loại mồi nào bao gồm rác, tảo trong bể cá hay thức ăn nhân tạo. Ví dụ như thức ăn cho cá, giun nước, rắn giun, sâu đỏ. Những loại cá dọn bể sẽ không từ chối bất cứ loại thức ăn nào. Và khi cá lau kính phát triển, lượng thức ăn của nó sẽ ngày càng lớn hơn. Do đó, người nuôi cá cũng nên chuẩn bị lượng thức ăn phù hợp và đầy đủ theo sự tăng trưởng của cá. Đặc điểm chung về thức ăn của cá là thức ăn thừa, xác động vật, các loại tảo… Cho cá ăn cũng cần duy trì môi trường chất…
Read More