Kỹ thuật nhận biết đực cái và cách nuôi Cá La Hán sinh sản

Kỹ thuật nhận biết đực cái và cách nuôi Cá La Hán sinh sản

Góc Thủy Sinh, Kiến thức thủy sinh
Các cách chọn cá La Hán đực Đối với kỹ thuật sinh sản cá La Hán gặp khó khăn trong việc xác định giới tính của cá. Mặc dù nuôi cá La Hán sinh sản đang được nhiều người chơi cá quan tâm. Bởi đây là giống cá có giá trị kinh tế lớn, nhu cầu thị trường rất cao. Tuy nhiên nhiều người nuôi chưa biết cách chọn cá La Hán đực và cái như thế nào. Do đó gặp nhiều khó khăn trong việc nhân giống loại cá này. Đòi hỏi phải kết hợp nhiều kỹ thuật sinh sản cá La Hán với nhau. Cách chọn cá La Hán đực truyền thống Trước tiên, cách chọn cá La Hán đực có thể xác định giới tính của cá…
Read More