Kỹ thuật chăm sóc và nhân giống cá Hồng Mỹ Nhân đơn giản

Kỹ thuật chăm sóc và nhân giống cá Hồng Mỹ Nhân đơn giản

Kiến thức thủy sinh
Đặc trưng hình thái của cá Cá Hồng Mỹ Nhân có phần đầu to, trên đỉnh đầu có một bướu thịt hình tròn. Có thể quan sát rất rõ ràng không giống như các loài khác. Thân màu đỏ hồng, cá con có màu đen xám. Khi trưởng thành sẽ biến thành màu đỏ rực. Màu sắc cơ thể biến đổi nhiều, có lúc sẽ có màu da cam hoặc màu vàng. Nuôi dưỡng ở nhiệt độ nước 22 – 28°C. Thức ăn là động vật giáp xác, sâu đỏ, cá sống nhỏ… Sinh sản ở nhiệt độ nước từ 27 – 29°C. Chất nước mềm có tính axit yếu, cá bố mẹ trưởng thành khoảng 6 – 8 tháng tuổi. Phần cục bướu trên đỉnh đầu cá đực khá…
Read More