Cá thanh ngọc(cá bãi trầu)mọi thứ bạn cần biết khi nuôi

Kiến thức thủy sinh
Tập tính, hành vi của cá bãi trầu Chúng khá ôn hòa nhưng đôi khi có thể hung dữ với những con đực khác. Chúng rất dữ khi có lãnh thổ của riêng mình. Một hành vi thú vị mà bạn sẽ thấy là chúng thở. Bạn sẽ thấy chúng bơi lên mặt nước và thở bằng cơ quan mang của chúng. Hành vi như vậy chỉ thấy ở cá trưởng thành, bởi vì cá con sử dụng phổi của chúng trong khi mang phát triển. Đáng ngạc nhiên, những con cá này không có lớp bể ưa thích và có thể được tìm thấy bơi khắp nơi. Hành vi thở độc đáo của chúng buộc chúng phải thường xuyên bơi gần tầng trên. Những người chú cá bãi trầu…
Read More